Les bénédictionsV. ... GOD Says There are 7 Events COMING - Duration: … Bruno Picard est le nouvel auteur d'Un Miracle Chaque Jour. DEUTERONOME 28 - PART 2 KANI DIA KONGO. All rights reserved worldwide. דברים), "the words [of Moses]", and the fifth book of the Christian Old Testament, where it is also known as the Fifth Book of Moses.. Scripture taken from the New King James Version®. English: Deuteronomy 28:7 "The LORD will cause your enemies who rise up against you to be struck before you: they shall come out against you one way, and shall flee before you seven ways." NOVA VULGATA . Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Deutéronome 28:68 - Et l'Eternel te ramènera sur des navires en Egypte, et tu feras ce chemin dont je t'avais dit: Tu ne le reverras plus! 7 L'Eternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi; ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins.… Deutéronome 28:8 L'Eternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Upgrade to Bible Gateway Plus, and take your Bible knowledge to a new level this year! Copyright © 1982 by Thomas Nelson. du lundi 28 au jeudi 31 dÉcembre 2020 tous les soirs a partir de 17h un programme À ne pas manquer ! 20 “The Lord himself will send on you curses, confusion, and frustration in everything you do, until at last you are completely destroyed for doing evil and abandoning me. viens possÉder tes possessions et entrer dans ta gloire. Skip to main content. 8 Omdat die Here jou liefhet en Hy sy belofte nakom wat Hy met 'n eed bekragtig het aan jou voorvaders, het Hy jou deur sy groot krag laat wegtrek en jou bevry uit die plek van slawerny, uit die mag van die farao, die koning van Egipte. 28 Die Here sal jou tref met kranksinnigheid en blindheid en waansin. Site agréé par les Témoins de Jéhovah. 8 L’Eternel vous bénira en remplissant vos greniers et en faisant réussir tout ce que vous entreprendrez. du lundi 28 au jeudi 31 dÉcembre 2020 tous les soirs a partir de 17h un programme À ne pas manquer ! Permet d’effectuer des recherches dans leurs publications. 27 Die Here sal jou swaar tref met # Vers 35 swere van Egipte en met # I Sam. Ro 2:6, 7, 10. My dad was a pastor even. Il te bénira dans le pays que l`Éternel, ton Dieu, te donne. Site agréé par les Témoins de Jéhovah. When people have a dispute, they are to take it to court and the judges will decide the case, acquitting the innocent and condemning the guilty. 7 Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti; por un camino saldrán contra ti, y por siete caminos huirán de delante de ti. Deutéronome 28. 7:33 sonder dat iemand hulle skrikmaak. Oui, … Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis, comme esclaves et comme servantes; et il n'y aura personne pour vous acheter. 16 Observe the month of Aviv and celebrate the Passover of the Lord your God, because in the month of Aviv he brought you out of Egypt by night. Si tu obéis à la voix de l’Éternel, ton Dieu Deuteronomy 28:7 New King James Version (NKJV). # Lé 26:3. Deutéronome. A line drawing of the Internet Archive headquarters building façade. Deutéronome 28:20 - L'Eternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace, au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement, à cause de la méchanceté de tes actions, qui t'aura porté à … 27 Die Here sal jou tref met die swere van Egipte, met bloedvinte, uitslag en jeuksiektes, waarvan jy nie genees sal kan word nie. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Oui, il vous comblera de bienfaits dans le pays qu'il vous accordera. 7 The Lord will grant that the enemies who rise up against you will be defeated before you. Read verse in … Deutéronome. 28 h “At the end of every three years you shall bring out all the tithe of your produce in the same year and lay it up within your towns. Tu ne réussiras pas. 7 The Lord will grant that the enemies who rise up against you will be defeated before you. The LORD your God will bless you in the land he is giving you. 7 L’Eternel mettra en déroute les ennemis qui vous attaqueront ; s’ils marchent contre vous par un seul chemin, ils s’enfuiront en débandade en tous sens. They will come at you from one direction but flee from you in seven. If you fully obey the LORD your God and carefully follow all his commands I give you today, the LORD … 7 à 14 Bénédictions répandues sur le peuple dans son ensemble. 7 The Lord shall cause thine enemies that rise up against thee to be smitten before thy face: they shall come out against thee one way, and flee before thee seven ways. 28 h “At the end of every three years you shall bring out all the tithe of your produce in the same year and lay it up within your towns. Son bon trésor: Osée 2.21-22. Il te bénira dans le pays que l'Eternel, ton Dieu, te … Lé 26:3-13. 6 Prenez courage, tenez bon! Deuteronomy 16-18 New International Version (NIV) The Passover. The Lord shall cause thine enemies.] They will come at you from one direction but flee from you in seven. Copyright © 2019 by Zondervan. NIV, Storyline Bible, Comfort Print: Each Story Plays a Part. They will come at you from one direction but flee from you in seven. Deutéronome. Bruno Picard. 2 Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Eternel, ton Dieu:… Deutéronome 28 1 Si tu obéis à la voix de l'Eternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Eternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Deuteronomy 28:1 ... 7-10 3John 2). New King James Version (NKJV). Used by permission. Deuteronomy 28 curses are reserved for the disobedient. Deuteronome 28 Verset 7 - La Bible en Francais la Bible dit: Deuteronome 28, Verset 7: Francais: Deuteronome 28:7 "L`Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s`élèveront contre toi; ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s`enfuiront devant toi par sept chemins." Deutéronome 28.12. 7 Lorsque des ennemis vous attaqueront, le Seigneur vous donnera la victoire sur eux. 28 “ Et voici ce qui arrivera sans faute : si vraiment tu écoutes la voix de Jéhovah* ton Dieu en veillant à pratiquer tous ses commandements que je te commande aujourd’hui+, alors, à coup sûr, Jéhovah* ton Dieu te mettra bien au-dessus de toutes les autres nations de la terre+. Unlock. Deuteronomy 28:7 in all English translations, The NKJV, American Patriot's Bible, Hardcover: The Word of God and the Shaping of America, NKJV Word Study Bible: 1,700 Key Words that Unlock the Meaning of the Bible, NKJV, Chronological Study Bible: Holy Bible, New King James Version, NKJV, Lucado Encouraging Word Bible, Comfort Print: Holy Bible, New King James Version, NKJV, Open Bible, Red Letter Edition, Comfort Print: Complete Reference System, NKJV, Vines Expository Bible, Comfort Print: A Guided Journey Through the Scriptures with Pastor Jerry Vines. 28 « Et si vraiment tu écoutes la voix de Jéhovah ton Dieu en veillant à pratiquer tous ses commandements que je te donne aujourd’hui, à coup sûr, Jéhovah ton Dieu te mettra bien au-dessus de toutes les autres nations de la terre+. All rights reserved. The Book of Deuteronomy (literally "second law" from Greek deuteros + nomos) is the fifth book of the Jewish Torah, where it is called Devarim (Heb. 7 The Lord will grant that the enemies(A) who rise up against you will be defeated before you. LIBER DEUTERONOMII. 7 The Lord will grant that the enemies who rise up against you will be defeated before you. Deutéronome 28.29. Adversity, however, even in the New Testament, is but a step to something higher. Le Deutéronome - Chapitre 32 - ... 7 Souviens-toi des jours antiques, médite les annales de chaque siècle; interroge ton père, il te l'apprendra, tes vieillards, ils te le diront! 2 Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et t’atteindront+, parce que tu continueras d’écouter la voix de Jéhovah ton Dieu : Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. E jia Môze(Yb 36:2-3; Né :7-31; Sam 105; ; Dn 9:4-14; Nli 3:17-19) Vôʼôlôʼô, a yôp! Permet d’effectuer des recherches dans leurs publications. “The LORD will grant that the enemies who rise up against you will be defeated before you. 21 The Lord will afflict you with diseases until none of you are left in the land you are about to enter and occupy. Tu prêteras: comparez 15.6. Nous pouvons trouver la réponse dans Deutéronome. 1 Or il arrivera que si tu obéis exactement à la voix de l'Eternel ton Dieu, et que tu prennes garde de faire tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Eternel ton Dieu te rendra haut élevé par dessus toutes les nations de la terre.2 Et toutes ces bénédictions ici viendront sur toi, et t'atteindront, quand tu obéiras à la voix de l'Eternel ton Dieu. 26 En # Ps. As the Philistines, Moabites, Syrians, Edomites, and Ammonites were, especially in the times of David. Deutéronome 28.7. An illustration of a magnifying glass. viens possÉder tes possessions et entrer dans ta gloire. Deutéronome 31:6-8 La Bible du Semeur (BDS). See what's new with book lending at the Internet Archive. They will come at you from one direction but flee from you in seven.(B). 7:33; 16:4 jou lyke sal as voedsel dien vir al die voëls van die hemel en vir die diere van die aarde # Jer. They will come at you from one direction but flee from you in seven. (translation: Bible Louis Segond (1910)) (Ps 112; 128.) 29 And the Levite, because g he has no portion or inheritance with you, and the sojourner, the fatherless, and the widow, who are within your towns, shall come and eat and be filled, that i … 79:2; Jer. 7 El SEÑOR hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti; saldrán contra ti por un camino y huirán delante de ti por siete caminos. Upgrade to Bible Gateway Plus, and take your Bible knowledge to a new level this year! New International Version (NIV). Deutéronome 28 … 6 Tu seras béni à ton arrivée, et tu seras béni à ton départ. Deuteronome 28 Verset 8 - La Bible en Francais la Bible dit: Deuteronome 28, Verset 8: Francais: Deuteronome 28:8 "L`Éternel ordonnera à la bénédiction d`être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. 8 The Lord will send a blessing on your barns and on everything you put your hand to. 7. 2 Jéhovah ton Dieu te les livrera et tu les vaincras+. S'ils arrivent par un seul chemin, ils s'enfuiront devant vous par sept chemins différents. They will come at you from one direction but flee from you in seven. Ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer par eux, car l’Eternel votre Dieu marche lui-même avec vous, il ne vous délaissera pas et ne vous abandonnera pas. Deutéronome 28.7 L’Éternel mettra en déroute devant toi tes ennemis qui se dresseront contre toi ; ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s’enfuiront devant toi par sept chemins. The LORD will establish you as his holy people, as he promised you on oath, if you keep the commands of the LORD your God and walk in his ways.”Deuteronomy 28:7-9 (NIV) Deuteronomy 28:7. 7 « Quand Jéhovah ton Dieu te fera entrer dans le pays dont tu t’apprêtes à prendre possession+, il délogera de devant toi des nations très peuplées+ : les Hittites, les Guirgashites, les Amorites+, les Cananéens, les Perizites, les Hivites et les Jébuséens+, sept nations plus peuplées et plus fortes que toi+. 7 “The Lord will cause your enemies who rise against you to be defeated before your face; they shall come … 2 Sacrifice as the Passover to the Lord your God an animal from your flock or herd at the place the Lord will choose as a dwelling for his Name. du lundi 28 au jeudi 31 dÉcembre 2020 tous les soirs a partir de 17h un programme À ne pas manquer ! Deutéronome 28:20 - L'Eternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace, au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement, à cause de la méchanceté de tes actions, qui t'aura porté à … If the guilty person deserves to be beaten, the judge shall make them lie down and have them flogged in his presence with the number of lashes the crime deserves, but the judge must not impose more than forty lashes. Deutéronome. NIV, Beautiful Word Bible Journal, Acts, Comfort Print. Possibly inappropriate content. 8 Le Seigneur votre Dieu protégera tout ce que vous aurez amassé dans vos greniers, il fera prospérer tout ce que vous entreprendrez. (deuteronome 28:7)(deuteronome 31:8) yaoundÉ en feu pour jesus. דברים), "the words [of Moses]", and the fifth book of the Christian Old Testament, where it is also known as the Fifth Book of Moses.. -Deuteronomy 28:7 I have gone to church my whole life. Ps 103:17, 18. Deutéronome 28:8 L'Éternel commandera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans tout ce à quoi tu mettras la main; et il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Blessed shall be the fruit of thy body, and the fruit of thy ground, and the fruit of thy cattle, the … Deutéronome 22 … 6 Si tu rencontres dans ton chemin un nid d'oiseau, sur un arbre ou sur la terre, avec des petits ou des oeufs, et la mère couchée sur les petits ou sur les oeufs, tu ne prendras pas la mère et les petits, 7 tu laisseras aller la mère et tu ne prendras que les petits, afin que tu sois heureux et que tu prolonges tes jours. "<< 9 >> Kreyol: Deteronom 28:8 1-14: cf. See How They All Connect. Find Top Church Sermons, Illustrations, and PowerPoints for Preaching on Deuteronomy 28:7. The Bible certainly does not show nature automatically producing great benefits merely according to natural laws. 7 L'Eternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi; ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Deutéronome 28:7 L'Éternel fera que tes ennemis, qui s'élèveront contre toi, seront battus devant toi; ils sortiront contre toi par un chemin, et par sept chemins ils s'enfuiront devant toi. The LORD will grant that the enemies who rise up against you will be defeated before you. Deutéronome 28:7 L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi; ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins.Amen amen He is anything but passive, constantly participating across the full spectrum of the life of His people specifically and the whole earth generally. Nombreuses langues disponibles. An illustration of a magnifying glass. 28.1 Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre.